DESCARCA APLICATIA MOBILA

PREMII FASHION DAYS

Pentru toate astea, ai PRETURI SPECIALE sa mizezi pe acele outfituri in care experientele si aspiratiile tale prind si mai mult contur.

INTRA IN SHOP

© 2001- 2018 Dante International, CUI: 14399840, Reg. Com. J40/372/2002

© 2001- 2018 Dante International, CUI: 14399840, Reg. Com. J40/372/2002

Imbraca-te pentru viata pe care ti-o doresti de la un touch distanta!   DESCARCA APLICATIA mobila si bucura-te de cumparaturi rapide si eficiente!

p.s.: Daca vrei sa nu-ti scape chiar nimic, urmareste-ne zilnic!

© 2001- 2018 Dante International

© 2001- 2018 Dante International

ПОДАРЪЦИ ЗА ЖЕНИ >ПОДАРЪЦИ ЗА ЖЕНИ >
FÉRKIAKNAK

Ha megtaláltad a számodra ideális lábbelit, akkor biztos léptekkel haladhatsz a siker felé!

CONTUL MEU

CONTUL MEU

COSUL MEU

COSUL MEU

© 2001- 2019 Dante International, CUI: 14399840, Reg. Com. J40/372/2002

© 2001- 2019 Dante International, CUI: 14399840, Reg. Com. J40/372/2002

Intre timp, urmareste-ne zilnic!

1

3

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea campaniei “De EPIC SALE, plateste cu Mastercard” initiat de DANTE INTERNATIONAL S.A.

1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1Organizatorul campaniei „De EPIC SALE, plateste cu Mastercard” (denumita in continuare “Campania”) este DANTE INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, Sos. Virtutii nr.148, E47, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului cu J40/372/2002, CUI RO14399840 (denumita in continuare “ Organizatorul”)

1.2Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

1.3Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe blogul The Daily Issue.

2.DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

2.1Campania “ De MID SEASON SALE, plateste cu Mastercard” se va desfasura in perioada 18 mai 2020, ora 00:01 – 31 mai 2020, ora 23:59:59. Campania se desfasoara pe site-ul www.fashiondays.ro si in aplicatia de mobil Fashion Days.

3.PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

3.1La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice, cu exceptia clientilor incadrati ca fiind de tip reseller:

i.achita comanda in perioada campaniei cu cardul Mastercard sau Maestro si salveza datele cardului SAU
ii.au datele cardului Mastercard sau Maestro deja salvate si folosesc cardul aferent pentru a achita comanda in perioada Campaniei

Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data inceperii Campaniei. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Mastercard, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 4 ai acestora.

3.2Persoanele care doresc sa participe la Campanie trebuie sa fie titulare ale unui card Mastercard (de credit, debit sau comercial) sau Maestro emis in Romania de o Banca Participanta, indiferent de moneda cardului si sa efectueze cel putin o comanda pe care sa o achite cu cardul Mastercard sau Maestro in conditiile pct.3.1., in perioada Campaniei, pe site-ul www.fashiondays.ro sau in aplicatia de mobil Fashion Days.

3.3Participa la Campanie produsele din oferta Organizatorului de pe site-ul www.fashiondays.ro sau in aplicatia de mobil Fashion Days.
 
4.BANCI PARTICIPANTE

La aceasta Campanie participa orice card Mastercard (de credit, debit sau comercial) sau Maestro, emis in Romania.

5.MECANISMUL CAMPANIEI

La fiecare comanda care indeplineste conditiile prevazute la pct. 3.1. si 3.2. de mai sus, efectuata si achitata in perioada 18 mai 2020, ora 00:01 – 31 mai 2020, ora 23:59:59, cumparatorii participa la tragerea la sorti pentru unul dintre cele 30 (treizeci) de vouchere, in valoare de 1000 (o mie) lei fiecare.
Utilizarea voucherelor oferite in cadrul Campaniei se va face conform conditiilor prezentate la punctul 6 de mai jos.

6.PREMIUL CAMPANIEI SI ACORDAREA ACESTUIA

6.1Premiile constau in 30 (treizeci) de vouchere valorice de cumparaturi, fiecare in valoare de 1000 (o mie) lei, valabile pe www.fashiondays.ro si in aplicatia de mobil Fashion Days. Voucherele vor putea fi folosite o singura data, integral, in termen de 60 (saizeci) de zile de la comunicarea codului de cupon (voucherului). Codul de cupon se va transmite castigatorului, in format electronic, la adresa de e-mail asociata contului de client Fashion Days. Pentru a putea fi utilizat, trebuie introdus codul unic al voucherului valoric de cumparaturi la sectiunea aferenta din noua comanda generata.
Voucherul valoric de cumparaturi nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii. Contravaloarea voucherul utilizat partial sau neutilizat nu se returneaza si nu poate fi reportat.
Premiul va fi transmis castigatorului in maximum 15 (cincisprezece) zile de la tragerea la sorti, prin email.
6.2Voucherele primite in cadrul acestei Campanii nu pot fi cumulate cu alte vouchere primite din partea Organizatorului. In cazul returului integral, voucherul se va reporta in contul clientului. Daca participantul returneaza partial o comanda, voucherul nu se va reporta.
Voucherul utilizat, chiar si partial, nu mai poate fi folosit pentru noi achizitii, fiind anulat la momentul utilizarii. Voucherele emise in cadrul acestei Campanii nu sunt transmisibile.

6.3Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu va suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.
6.4Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.
6.5In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina din Campanie participantul care a fraudat.
6.6Fiecare tranzactie efectuata cu un card Mastercard (de credit, debit sau comercial), in perioada promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament, pe site-ul www.fashiondays.ro si in aplicatia Fashion Days reprezinta cate o inscriere in Campanie, deci o sansa la tragerea la sorti. O persoana poate castiga un singur voucher. Prezenta Campanie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi adusa la cunostinta participantilor prin act aditional ce va fi facut public cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea acestuia in vigoare.

7.DESEMNAREA CASTIGATORULUI

7.1. Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 15.06.2020, , prin intermediul aplicatiei random org.
7.2 In cadrul tragerii la sorti, pentru fiecare potential castigator extras, se va trage la sorti cate o rezerva.
 
8.REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.fashiondays.ro.

9.FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea campaniei „ De EPIC SALE, plateste cu Mastercard” Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

10.INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte ca schimbarile sa intre in vigoare.

Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.fashiondays.ro.

11.PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Campaniei, pe durata strict necesara derularii acesteia.
Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plangere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.
Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:
•Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@fashiondays.com sau
•Transmiterea solicitării prin curier / poștă, la adresa Șoseaua București-Nord, Nr. 15-25, parcul de birouri Swan, clădirea Windsor, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, în atenția Responsabilului cu protecția datelor

12.LITIGII

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui voucher, decizia comisiei desemnate  de  catre  Organizator este definitiva.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

13.CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea voucherului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

14.ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea utilizarii/primirii unui voucher, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a clientului / participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.
Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Swan Office Park, Windsor Building, Sos. Bucuresti- Nord nr. 15-23, etaj 5, 077190 Voluntari, Ilfov, se regaseste pe website-ul www.fashiondays.ro.


Organizatorul Campaniei „ De EPIC SALE, plateste cu Mastercard”
DANTE INTERNATIONAL S.A.


REGULAMENTUL CAMPANIEI

De EPIC SALE, plateste cu Mastercard

REGULAMENTUL CAMPANIEI

De EPIC SALE, plateste cu Mastercard

facebook
youtube
instagram

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea campaniei “De EPIC SALE, plateste cu Mastercard” initiat de DANTE INTERNATIONAL S.A.

1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1Organizatorul campaniei „De EPIC SALE, plateste cu Mastercard” (denumita in continuare “Campania”) este DANTE INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, Sos. Virtutii nr.148, E47, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului cu J40/372/2002, CUI RO14399840 (denumita in continuare “ Organizatorul”)

1.2Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

1.3Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe blogul The Daily Issue.

2.DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
2.1Campania “ De MID SEASON SALE, plateste cu Mastercard” se va desfasura in perioada 18 mai 2020, ora 00:01 – 31 mai 2020, ora 23:59:59. Campania se desfasoara pe site-ul www.fashiondays.ro si in aplicatia de mobil Fashion Days.

3.PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
3.1La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice, cu exceptia clientilor incadrati ca fiind de tip reseller:

i.achita comanda in perioada campaniei cu cardul Mastercard sau Maestro si salveza datele cardului SAU
ii.au datele cardului Mastercard sau Maestro deja salvate si folosesc cardul aferent pentru a achita comanda in perioada Campaniei

Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data inceperii Campaniei. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Mastercard, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 4 ai acestora.

3.2Persoanele care doresc sa participe la Campanie trebuie sa fie titulare ale unui card Mastercard (de credit, debit sau comercial) sau Maestro emis in Romania de o Banca Participanta, indiferent de moneda cardului si sa efectueze cel putin o comanda pe care sa o achite cu cardul Mastercard sau Maestro in conditiile pct.3.1., in perioada Campaniei, pe site-ul www.fashiondays.ro sau in aplicatia de mobil Fashion Days.

3.3Participa la Campanie produsele din oferta Organizatorului de pe site-ul www.fashiondays.ro sau in aplicatia de mobil Fashion Days.
 
4.BANCI PARTICIPANTE
La aceasta Campanie participa orice card Mastercard (de credit, debit sau comercial) sau Maestro, emis in Romania.

5.MECANISMUL CAMPANIEI
La fiecare comanda care indeplineste conditiile prevazute la pct. 3.1. si 3.2. de mai sus, efectuata si achitata in perioada 18 mai 2020, ora 00:01 – 31 mai 2020, ora 23:59:59, cumparatorii participa la tragerea la sorti pentru unul dintre cele 30 (treizeci) de vouchere, in valoare de 1000 (o mie) lei fiecare.
Utilizarea voucherelor oferite in cadrul Campaniei se va face conform conditiilor prezentate la punctul 6 de mai jos.

6.PREMIUL CAMPANIEI SI ACORDAREA ACESTUIA
6.1Premiile constau in 30 (treizeci) de vouchere valorice de cumparaturi, fiecare in valoare de 1000 (o mie) lei, valabile pe www.fashiondays.ro si in aplicatia de mobil Fashion Days. Voucherele vor putea fi folosite o singura data, integral, in termen de 60 (saizeci) de zile de la comunicarea codului de cupon (voucherului). Codul de cupon se va transmite castigatorului, in format electronic, la adresa de e-mail asociata contului de client Fashion Days. Pentru a putea fi utilizat, trebuie introdus codul unic al voucherului valoric de cumparaturi la sectiunea aferenta din noua comanda generata.
Voucherul valoric de cumparaturi nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii. Contravaloarea voucherul utilizat partial sau neutilizat nu se returneaza si nu poate fi reportat.
Premiul va fi transmis castigatorului in maximum 15 (cincisprezece) zile de la tragerea la sorti, prin email.
6.2Voucherele primite in cadrul acestei Campanii nu pot fi cumulate cu alte vouchere primite din partea Organizatorului. In cazul returului integral, voucherul se va reporta in contul clientului. Daca participantul returneaza partial o comanda, voucherul nu se va reporta.
Voucherul utilizat, chiar si partial, nu mai poate fi folosit pentru noi achizitii, fiind anulat la momentul utilizarii. Voucherele emise in cadrul acestei Campanii nu sunt transmisibile.

6.3Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu va suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.
6.4Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.
6.5In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina din Campanie participantul care a fraudat.
6.6Fiecare tranzactie efectuata cu un card Mastercard (de credit, debit sau comercial), in perioada promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament, pe site-ul www.fashiondays.ro si in aplicatia Fashion Days reprezinta cate o inscriere in Campanie, deci o sansa la tragerea la sorti. O persoana poate castiga un singur voucher. Prezenta Campanie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi adusa la cunostinta participantilor prin act aditional ce va fi facut public cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea acestuia in vigoare.

7.DESEMNAREA CASTIGATORULUI
7.1. Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 15.06.2020, , prin intermediul aplicatiei random org.
7.2 In cadrul tragerii la sorti, pentru fiecare potential castigator extras, se va trage la sorti cate o rezerva.
 
8.REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.fashiondays.ro.

9.FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea campaniei „ De EPIC SALE, plateste cu Mastercard” Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

10.INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte ca schimbarile sa intre in vigoare.

Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.fashiondays.ro.

11.PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Campaniei, pe durata strict necesara derularii acesteia.
Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plangere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.
Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:
•Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@fashiondays.com sau
•Transmiterea solicitării prin curier / poștă, la adresa Șoseaua București-Nord, Nr. 15-25, parcul de birouri Swan, clădirea Windsor, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, în atenția Responsabilului cu protecția datelor

12.LITIGII
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui voucher, decizia comisiei desemnate  de  catre  Organizator este definitiva.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

13.CONTESTATII
Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea voucherului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

14.ALTE REGLEMENTARI
In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea utilizarii/primirii unui voucher, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a clientului / participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.
Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Swan Office Park, Windsor Building, Sos. Bucuresti- Nord nr. 15-23, etaj 5, 077190 Voluntari, Ilfov, se regaseste pe website-ul www.fashiondays.ro.


Organizatorul Campaniei „ De EPIC SALE, plateste cu Mastercard”
DANTE INTERNATIONAL S.A.